Avís legal

El lloc web i el domini serresdepals.com corresponen a Serres de Pals – Golf & Sport Club, responsabilitat de Golf de Pals SA, del grup d’empreses integrat per: 

  • — Golf de Pals SAU, amb CIF A170012170 i domicili fiscal a carrer del Golf, 162, de Pals (CP 17256). 
  • — Balade SL, amb CIF B58981523 i domicili fiscal a l’avinguda Arenals de Mar, 3, de Pals (CP 17256). 
  • — Serres de Pals SL, amb CIF B16709899 i domicili fiscal al  Mas Gelabert, s/n. Pals (CP 17256) 

Les dades de contacte de Serres de Pals – Golf & Sport Club són: Mas Gelabert s/n, de Serres de Pals (CP 17256), tel. +34 972 117 106, adreça electrònica info@serresdepals.com. 


Propietat intel·lectual i industrial:

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant, els continguts), pertanyen a Golf de Pals SAU o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Golf de Pals SAU presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Golf de Pals SAU autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Golf de Pals SAU es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://serresdepals.com/ (framing).


Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Golf de Pals SAU actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Golf de Pals SAU manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Golf de Pals SAU fins a la contractació expressa d’una reserva.

Golf de Pals SAU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Golf de Pals SAU no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.


Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.